De dienstverlening voortzetten in lijn met het RIVM advies voor thuiswerken kan vaak prima met hulp-op-afstand.

Privacyverklaring

Hieronder treft u een samenvatting van het privacybeleid aan welke van toepassing is op de dienstverlening van ICTijn en op het bezoek aan www.ictijn.nl.
De volledige privacyverklaring kunt u downloaden op het volgende adres: www.ictijn.nl/downloads/privacyverklaring.pdf

Doel

Op deze website worden geen directe persoonlijke gegevens verzameld. Indirecte gegevens zoals bijvoorbeeld uw IP-adres worden enkel gebruikt voor beveiligingsdoeleinden. Als u uw e-mailadres opgeeft voor het ontvangen van nieuwsbrieven wordt dit e-mailadres enkel daarvoor gebruikt. 

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden tenzij de wet dat vereist.

Gegevensbeveiliging

ICTijn maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens.
ICTijn beschermt uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kan de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% worden gegarandeerd.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een webpaginaserver op uw computer wordt geplaatst. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar uw computer heeft verzonden.

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij ookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Daarnaast kunnen cookies worden gebruikt voor het bijhouden van statistieken, maar ook dan bevatten de gegevens geen persoonlijke informatie.

Op deze website worden cookies gebruikt om de integriteit van de registratieprocedure te waarborgen en de website te kunnen personaliseren. 

Links naar andere websites

Deze website bevat links naar andere websites. ICTijn is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder het beheer van ICTijn vallen.

Inzage

U mag ICTijn vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u ICTijn verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

Klachten

ICTijn wil haar klanten een optimale service verlenen. Daarom vind ik het belangrijk van u te horen als u klachten heeft over mijn dienstverlening. 

Hebt u een klacht, meld dit dan zo snel mogelijk, bij voorkeur schriftelijk, mede om eventuele schade te beperken. Uw klachtenmelding zal binnen 14 dagen worden beantwoord.