Wachtwoorden. Al die wachtwoorden….

Ze zijn lastig maar noodzakelijk voor de beveiliging van alle moderne online (en offline) digitale accounts en apparaten. Deze leveren vaak nieuwe en gemakkelijke mogelijkheden op. Maar de onlosmakelijk daaraan verbonden ‘sleutel’ voor de toegang is voor veel mensen juist helemaal níet gemakkelijk!

Fysieke sleutels kennen we al heel erg lang. Als je niet wilt dat je fiets gestolen wordt, moet je hem op slot zetten. En dus ook weer met de sleutel open doen. En zo is dat ook met de auto, de voordeur… Maar fysieke sleutels zijn meestal gemakkelijker te ‘onthouden’.

Een groot verschil tussen fysieke sleutels en wachtwoorden is echter dat een dief de sleutel bijvoorbeeld moet stelen en bovendien bij het slot kunnen, terwijl een wachtwoord ook op een willekeurige plaats op de wereld kan worden geraden en van daaruit ook het slot kan worden geopend. En juist daarom zijn veilige wachtwoorden erg belangrijk.

Geboortedatums, trouwdatums, namen van huisdieren en familie en opeenvolgende reeksen (12345/abcd/qwerty) en dergelijke zijn door hackers die de hele dag niets anders doen gemakkelijk te raden. Natuurlijk gebruiken ze ook steeds krachtiger wordende computers om wachtwoorden te raden. Speciale programma’s kunnen nu al meer dan tienduizend wachtwoorden per seconde ‘berekenen’. En ook een @ i.p.v. letter A en cijfer 0 i.p.v. letter O e.d. zijn ook al geen belemmering meer. Op Facebook en Google kunnen hackers veel informatie vinden die ze helpt bij het samenstellen van wachtwoorden.

Een wachtwoord is veilig als het lang is en niet gemakkelijk te raden en bij voorkeur uniek. Maar deze eisen maken het voor mensen ook erg lastig om dit te onthouden en te gebruiken.

Het belangrijkste criterium voor de veiligheid is de lengte. Vanaf 10 tekens wordt het 'raden' steeds moeilijker, ook met de computer. Ter illustratie hieronder een tabel met de tijd die een snelle computer in 2017 nodig had om alle combinaties die mogelijk zijn met gebruik van kleine letters (a), hoofdletters (A), cijfers (1) en symbolen (#) bij een bepaalde lengte.

Wachtwoord Lengte Gebruikt Kraaktijd
abcdefgh 8  a  4 uur
aA1bB2cC 8  a A 1  5 maanden
aA1#bB2$ 8  a A 1 #  11 jaar
abcdefghij 10  a  3 maanden
aA1#bB2$cC 10  a A 1 #  80 millennia
abcdefghijkl 12  a  200 jaar
aA1#bB2$cC3% 12  a A 1 #  bijna 1 miljard jaar
abcdefghijklmnop 16  a  98 miljoen jaar
aA1#bB2$cC3%dD4& 16  a A 1 #  meer dan 1 biljard jaar

Sj2lwM3Kox$AL%9!q3WI is dus een veilig wachtwoord. Maar onthoud dit maar eens… En dan nog het intypen…

Gelukkig zijn er hulpmiddelen voor het onthouden van wachtwoorden. Een schriftje kan al handig zijn, maar is nog geen oplossing voor het intypen. Daar zijn verschillende hulpprogramma’s voor op computer, tablet of smartphone. Die slaan wachtwoorden versleuteld op, herkennen de plaats waar een wachtwoord kan worden ingevuld en doen dat desgewenst automatisch.

LastPass, Keepass, Dashlane en 1Password zijn bekende hulpprogramma’s. Ik heb goede ervaringen met LastPass en gebruik dat zelf ook. Ik kan u assisteren bij het kiezen, installeren en in gebruik nemen van een handig en veilig hulpprogramma voor het gemakkelijk gebruiken van veilige wachtwoorden en kom hiervoor graag bij u thuis.